Agil transformation

Vi lever i en snabbrörlig, digital värld i konstant förändring där förutsägbarhet inte längre är en konkurrensfördel – för att vara konkurrenskraftig måste du vara responsiv. Låt Cybercom hjälpa er på resan mot att bli mer responsiva och agila.

Agile hjälper organisationer att bli mer lättrörliga, höja sin produktiviteten och minska ledtider samtidigt som medarbetarnas arbetsglädje, kreativitet och delaktighet ökar.

Men även om agile är mer utbrett än någonsin, så kämpar många organisationer med att implementera agila värderingar, principer och metoder.

Cybercom kan guida er på er agila resa

Vi tror att vägen till ökad agilitet är unik för varje organisation, och till skillnad från många andra aktörer i branschen är vi inte knutna till en specifik modell eller ett särskilt ramverk. Istället anammar vi agila värderingar och principer, och utgår alltid ifrån era specifika förutsättningar och behov.

Våra vägledande principer

  • Förändring är komplext – Vi tillämpar därför agila värderingar och metoder för att införa agile.
  • Välkomna samarbete – Vi förespråkar att jobba tillsammans och involvera de berörs av förändringen i förändringsarbetet.
  • Jobba iterativt och utforskande – Testa, utvärdera och förbättra, och justera planen längs vägen.
  • Dina förutsättningar är unika – Din specifika kontext har stor betydelse för vägen framåt. Det finns inga perfekta metoder för alla lägen, allt beror på kontexten.
  • Våga tänka nytt – Verktyg och metoder är viktigt, men verklig förändring kräver ett nytt mindset.
Cybercoms process för agil transformation

Så arbetar vi

Vi hjälper er att identifiera era drivkrafter för att skapa förändring och definiera vad ni vill åstadkomma. Tillsammans skapar vi sen en iterativ, feedbackdriven förändringsprocess där vi kontinuerligt testar nya vägar framåt, utvärderar och förbättrar. Vi stöttar er längs vägen med förändringsledning, coaching, mentorskap och utbildning.

Kontakta oss idag och starta er agila resa redan nu.

Dela

Andreas Rowell

Senior Agile Advisor

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.