Digital transformation och genomförande

Tack vare ny, modern teknologi har idag alla företag oavsett storlek möjlighet att reformera hur de gör affärer och vad de erbjuder sin målgrupp. Naturligtvis är det lättare sagt än gjort och många organisationer kan ha svårt att hantera de förändringar som krävs. Ofta saknas den agila förmågan som behövs för att genomföra en digital transformation - och företaget riskerar därmed att stagnera och förlora sina konkurrensfördelar.

Digital transformation är en innovativ process där man omstrukturerar eller optimerar sin organisation, sitt erbjudande, sin affärsmodell eller sina verksamhetsmodeller för att kunna utnyttja den digitala teknikens möjligheter. Varje organisation har sina unika drivkrafter och förväntade resultat.

Digital transformation innebär (men är inte begränsat till):

 • Tydliga roller och ansvar i organisationen för att bättre fånga digitala möjligheter
 • Stor påverkan genom ny teknik som molntjänster, AI och IoT
 • Övergång från produkter till tjänster eller till nya affärsmodeller
 • Ökad innovationsförmåga - snabbare och bättre tjänster och produkter till marknaden
 • Högre grad av agitiltet - ökat värde från digitala investeringar
 • Utveckling av digitala ekosystem och att lära sig nya sätt att arbeta

Det finns mängder av verktyg och lösningar som hjälper företag att nå upp till de senaste branschstandarderna och möta kraven. Men en framgångsrik digital transformation kan inte genomföras enbart med hjälp av verktyg. Den måste drivas av att hela organisationen delar samma värderingar och mål.

Under de senaste två decennierna har vi på Cybercom utvecklat stor expertis inom digital transformation att hjälpa en mängd olika typer av organisationer och företag att skapa rätt förutsättningar och använda rätt metoder för en framgångsrik digital transformation.

Hur Cybercom kan bidra till er digitala transformation

Även om varje digital transformationsprocess är unik arbetar vi enligt en grundläggande metodik som är baserad på tre faser:

 • Bedömning
 • Projektdefinition
 • Transformation

Med stor kompetens och lång erfarenhet kan Cybercoms rådgivande expertgrupp sätta sig in i er verksamhet och omvärld och föreslå konkreta, resultatbaserade och företagsspecifika åtgärder för just er verksamhet.

Vi analyserar er nuvarande situation.

För att kunna leverera en molntjänst som är skräddarsydd efter era behov och affärsmål analyseras organisationens nuvarande situation och övergripande digitala mognad. Vi fokuserar på följande områden:

 • Organisationens medvetenhet: Förändring är inte ett naturligt tillstånd, och det är inte heller alltid enkelt att acceptera förändring. Genom att analysera hur medveten organisationen är om företagets situation kan vi avgöra hur stort motstånd ni kommer att möta när den digitala transformationsresan påbörjas. Den kunskapen bidrar till utvärderingen av organisationens förståelse för det företagsklimat ni verkar inom, dess utmaningar och möjligheter samt era kunders förväntningar. Med andra ord, vi utvärderar era förutsättningar att innovera, stimulera nya idéer och växa som företag.
 • Er strategiska mognad: Steg två hjälper oss att bedöma hur väl ledning och andra viktiga parter förstår de affärsmöjligheter som digital transformation möjliggör. I hur stor utsträckning kan ni dra nytta av transformationen? Har organisationen tillräckliga medel för att planera och genomföra en långsiktig strategi för att dra nytta av en digital transformation?
 • Organisationens genomförandekraft: Detta steg ger en bild av organisationens befintliga resurser och möjligheter internt för att framgångsrikt genomföra digitala projekt.

Vi planerar er digitala transformationsresa tillsammans.

Under den andra fasen säkerställer vi att resultatet av vår primära bedömning ligger i linje med företaget förutsättningar ur olika aspekter.

Vi tittar på fyra delar som behöver vara på plats:

 • Företagskultur: En effektiv digital transformation börjar med en företagskulturell förändring. Tillsammans kartlägger vi en steg-för-steg-plan för att underlätta företagets digitala övergång.
 • Strategi: Ledning och andra viktiga parter måste ha full förståelse för skälen bakom kommande förändringar.
 • Struktur: Den organisatoriska strukturen med roller och ansvar måste stödja de insatser som krävs för den digitala transformationen.
 • Kapacitet: Vi skaffar oss en gemensam förståelse för organisationens interna förmåga att genomföra olika digitala projekt.

I den här fasen är det lämpligt att ta ett steg tillbaka och se över hur organisationen har arbetat tidigare. Vi identifierar den bästa vägen för en framgångsrik affärstransformation.

Låt oss inleda er skräddarsydda digitala transformationsplan tillsammans.

Även om varje digital transformationsprocess är unik så gäller samma sak för alla företag som genomgår en transformation: De måste driva fram förändringen själva.

Men med Cybercom som stöd finns vi med genom hela processen och stärker organisationen. Vi erbjuder en resultatfokuserad metod som har visat sig vara mycket framgångsrik och som följer tydliga steg för att minska motsättningar i övergången till ett helt nytt tänkesätt.

Låt Cybercom guida er genom den digitala transformationsresan. I varje steg, från att bedöma er nuvarande situation till att praktiskt genomföra planen, säkerställer våra experter att förändringar genomförs effektivt och på ett sätt som stödjer företagets tillväxt.

Dela

Christel Holmquist

Business Leader Digital Sustainability

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.