Digital hållbarhet

Cybercoms digitala hållbarhetsmetodik är en god drivkraft för affärsinnovation. Den syftar till att identifiera era konkurrensfördelar med avseende på de globala hållbarhetsmålen och/eller på nya kunderbjudanden och affärsmöjligheter.

Digital hållbarhet och nettopositiv strategi

Allt fler företag flyttar idag sitt hållbarhetsfokus från att enbart "göra mindre skada" till att bli nettopositiva.

Att vara nettopositiv innebär att man adderar ett större värde till samhället än det man tar ut.

Här går man längre än att bara se till att direkta effekter på samhället och miljön är "mindre dåliga"; det handlar istället om att tillhandahålla lösningar som samhället behöver och kan dra nytta av, och därigenom utvecklas till en nettopositiv aktör.

Den nettopositiva metoden breddar och förskjuter perspektivet kring hur ett företag förhåller sig till hållbarhet. I stället för att ersätta tidigare hållbarhetsarbete adderas ytterligare en helt ny nivå.

Cybercom har utvecklat en digital hållbarhetsprocess

Digitala lösningar för hållbar utveckling

Cybercom har utvecklat en digital hållbarhetsprocess (Digital Sustainability Process, DSP) för att stödja företag som vill utforska potentialen i att använda hållbarhet och digitalisering som drivkrafter för innovation och vinst.

DSP utvärderar företagets aktuella position och dess framtida möjligheter i ett program som består av nio steg i tre olika faser. Till skillnad från många andra processer har DSP ett starkt fokus på implementeringsstrategin och ger stöd under hela implementeringsfasen.

Vill du ha mer information om vår syn på digital hållbarhet och nettopositivitet kan du ladda ner hela vårt white paper nedan på den här sidan.

Kontakta oss gärna, vi ser fram emot att diskutera era förutsättningar.

Hållbarhet och affärsutveckling

Digital hållbarhet

Whitepaper av Cybercom

Lär dig mer om digital hållbarhet. Ladda ner vårt white paper.

Dela

Christel Holmquist

Business Leader Digital Sustainability

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.