Innovation in a box - ett färdigt innovationspaket

Kick-starta er agila innovationsresa med Cybercoms ”Innovation in a box” (Cybercoms innovationspaket) - ett ramverk av beprövade och framgångsrika metoder.

I en snabbrörlig värld där kraven ständigt förändras kan det vara utmanande för organisationen att strukturera upp och avsätta tid för inkrementella förbättringar, små funktionstillägg som stäms av mot kund och som integreras och testas kontinuerligt.

”Innovation in a box” är ett strukturerat ramverk med syfte att öka samarbetet mellan teamen och främja inkrementella innovationer. Det är ett inspirerande och roligt arbetssätt för organisationens agila team och bidrar till att utveckla en innovativ företagskultur.

Innovationspaketet inkluderar följande delar

Tre workshops tillsammans med våra experter

  • Instruktörsledd introduktion
  • Instruktörsledd retrospektiv workshop
  • Träff med andra innovationsledande företag

Ett fysiskt kit som innehåller följande:

  • Innovationstavla att skriva på
  • Sex hattar (för olika roller i brainstorming-processen)
  • Sex brainstorming-kort
  • Postit-lappar i sex färger
  • Klistermärken med ”Godkänt” och ”Blockerat”
  • Manual för innovationspaketet

Kontakta oss idag och kick-starta er innovationsresa direkt!

Dela

Irfan Khalid

Head of Innovation Cybercom Group

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.