Här ska det bytas till en sökruta

Compliance management

Framgångsrik efterlevnadskontroll kräver en övergripande uppkopplad metodik, utformad för att skydda och öka företagsvärdet. Våra Compliance Management-lösningar är utformade för att kunna hantera ett brett spektrum av efterlevnadsprocesser och upprätthålla redovisningsskyldigheten genom hela kundens organisation.

Cybercom Compliance Portal

Önskar du dig ett enkelt och flexibelt sätt att arbeta med krav och kravefterlevnad i din organisation? Vill du kunna få en lättöverskådlig och ständigt uppdaterad bild över organisationens kravefterlevnad inom ett eller flera områden (t.ex. informationssäkerhet, miljö etc.)? Letar du efter ett effektivare och roligare sätt att arbeta med kravefterlevnad?

Lösningen heter Cybercom Compliance Portal.

Cybercom Compliance Portal är en portallösning som bland annat erbjuder följande funktionalitet:

  • En flexibel plattform för att förvalta kravkataloger och föra ut dessa krav till organisationen – kallat "deklarationer".
  • Personal kan återkoppla med ett enkelt musklick - för varje enskilt krav - om de klarar kraven eller inte.
  • Funktionalitet för personal att utvärdera risker, utföra riskanalyser, rapportera åtgärder. Detta ger organisationen en mekanism för att enkelt genomföra riskanalyser på ett enhetligt sätt.
  • Säkerhetschef, kvalitetschef m.fl. kan med ett musklick få ut kompletta rapporter över verksamhetens kravuppfyllnad, vilka risker som identifierats, vilka åtgärder som valts, mm.

Lösningen är till 100% generell och kräver inga "moduler" för att klara olika regelverk eller funktioner.

Fokus ligger på enkelhet

  • Det skall vara enkelt för respondenter att arbeta med kravefterlevnad, det skall vara enkelt att göra risk- och åtgärdsanalyser.
  • Det skall också vara enkelt att administrera lösningen, att skapa nya kravkataloger, checklistor, eller användare.
  • Det skall vara enkelt att undersöka verksamhetens efterlevnad mot specifika krav eller hur specifika risker bedömts – i hela organisationen.

Det skall också vara enkelt att beställa denna tjänst. Cybercom Compliance Portal har inga konstiga licensregler, det finns inga "moduler" som måste köpas till för att få tillgång till efterfrågad funktionalitet. Kostnaden är förutsägbar. Lösningens utveckling avgörs i samråd med dess användare.

Dela

Välkommen att kontakta oss för mer information.

Bengt Berg

Head of Compliance Management Services

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.

Mikael Sundberg

Sales Manager Security, Cybercom Sweden

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.