Här ska det bytas till en sökruta

Penetrationstester

Köp trygghet med Cybercoms säkerhetstjänster.

I vår snabba, ständigt föränderliga värld ställs höga krav på kontinuerlig kontroll av företagens cybersäkerhet. Dessa krav kommer inte bara från den egna organisationen utan i minst lika hög grad från kunder, samarbetspartners, legala myndigheter och standarder.

Ofta är det en fördel att ta in en oberoende tredje part som kan göra objektiva analyser som tar hänsyn till alla aspekter. Våra erfarna säkerhetsexperter hjälper er att kontrollera organisationens IT-system och kritiska verksamhetsfunktioner. Efter vår omfattande genomgång har ni en god överblick över vilka risker som föreligger och får förslag på hur de ska förebyggas eller åtgärdas. Våra tekniska säkerhetsgranskningar utgår ifrån varje organisations särskilda förutsättningar och behov.

Penetrationstester kan se väldigt olika ut beroende på vilket system man testar. Vi på Cybercom har en bred erfarenhet av penetrationstester och genomför tester mot bland annat:

  • IoT
  • Mobilapplikationer
  • Webbapplikationer
  • API
  • Fördjupad nätverksskanning
  • Molnsäkerhet

De kan antingen penetrationstestas var och en för sig eller i kombination för att matcha era behov. Exempelvis kan man göra en hälsokontroll av systemet bestående av både intern och extern fördjupad nätverksskanning.

Hitta tekniska sårbarheter och identifiera affärsrisker

Oavsett omfattningen av penetrationstestet ger resultatet god insikt i de testade systemens säkerhetsrisker. Vi använder alltid allmänt vedertagna metodiker för testningen. Det säkerställer dels att vi hittar både rent tekniska sårbarheter, men även att vi kan identifiera affärsrisker som uppstår när angripare utnyttjar befintlig funktionalitet i systemet för att attackera verksamheten.

Välkommen att kontakta oss för ytterligare information.

Dela

Johan Persbeck

Business Unit Leader

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.