Här ska det bytas till en sökruta

AWS ClearStart för organisationer med höga regulatoriska krav

Så arbetar Cybercom med säkerhet och dataskydd i molntjänsten AWS.

Cybercoms cybersäkerhetsexperter och arkitekter har tillsammans med AWS, Amazon Web Services, skapat en molnarkitektur som realiseras genom färdiga mallar. För att underlätta implementation och drift har vi automatiserat det mesta redan från start och därmed är också stora delar av regelefterlevnaden redan löst.

AWS-mallarna är utformade för att efterleva tillämpliga svenska lagkrav och för att ge utrymme för att era egna policyer kring dataskydd och informationssäkerhet ska kunna implementeras. Samtidigt sker automatisk övervakning av regelefterlevnaden löpande med hjälp av system som detekterar och larmar vid avvikelser.

Med hjälp av Cybercom och AWS ClearStart får ni ett smidigt ramverk för att uppnå god säkerhet.

Vill du veta mer om ClearStart?

Fyll i formuläret så kontaktar vi dig och berättar mer.

Dela

Göran Dahlberg

Head of Cybercom Secure Services

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.

Fredrik Blix

Head of Information Security and Governance

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.