Cloud Core

Bygg er publika molnmiljö på en stabil grund. Vår tjänst Cloud Core säkerställer att ni har en säker, kompatibel, optimal och välfungerande bas som ni kan utveckla era miljöer på.

Publika moln behöver byggas upp systematiskt från grunden och med en viss nivå av standardisering. Det krävs repeterbarhet och att tjänsten är enkel att förvalta och driva för att uppnå skalbarhet och god kontroll över resultat och kostnader.

Delning av molnmiljön med externa utvecklingspartner kan ske säkert om att man redan från början har ett systematiskt tillvägagångssätt. Cybercom Cloud Core förser organisationen med en väldefinierad och skalbar molnmiljö byggd på bästa praxis och erfarenheter från ett flertal tidigare implementeringar.

Snabbare väg till molnet med hjälp av best practices

Cybercoms Cloud Core-tjänst är ett ramverk som bidrar till att öka takten på molnanvändningen i en verksamhet. Ramverket inkluderar både molnplattformens Landing Zone, liksom erfarenhetsbaserade processer och dokumentation för bästa utnyttjande och förvaltning av plattformen.

Vi har hjälpt kunder i en mängd olika branscher att implementera och anpassa en Cloud Core-lösning efter deras verksamhets unika situation, företagskultur och behov.

Kontakta oss för att ta nästa steg på din resa till molnet.

Dela

Magnus Karlsson

Sales Executive, Sweden

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.