Cybercoms molntjänster

Molnexpertis i världsklass

För att utnyttja molntjänsternas möjligheterna till fullo krävs att man ser bortom tekniken och förstår molnanvändningens alla möjligheter att öka organisationens prestationsförmåga på ett skalbart sätt.

Låt Cybercom vara er agila molnpartner för att skapa tillväxt i ert företag. Vi kan bidra i varje steg, från rådgivning, genomförande och driftsättning av molninfrastruktur till utveckling av framtida molnapplikationer.

Molnstrategi och rådgivning

Utnyttja molntjänsternas fulla potential

Alla organisationer behöver en metod som är skräddarsydd för den egna verksamheten för att kunna utnyttja molnet till fullo för sina strategiska affärsbehov. Allt ifrån beslut om att använda molntjänster för hosting av avgränsade delar till fullständig transformation till molnet - vi hjälper er med de strategiska beslut som krävs.

Cybercom bidrar med insikter kring varför molntjänster stödjer er tillväxt, vad som måste göras för att påbörja molnresan och när och på vilket sätt ni bör driva omvandlingen.

Strategy and advisory services by Cybercom

Säkerhet och efterlevnad

Secure cloud solutions by Cybercom

Kompromissa inte

Vi arbetar med certifierade molnplattformar som uppfyller de högsta standarderna för säkerhet och efterlevnad. Cybercom bidrar med rådgivning kring säkerhet genom kundernas hela molnresa, oavsett om det handlar om teknisk informationssäkerhet eller regelefterlevnad.

Cloud Foundation

Framgångsrik driftsättning av er organisation

För att genomföra er molnresa på ett effektivt och kostnadsoptimerat sätt krävs en systematisk och standardiserad metod. Vi kallar implementeringen av dessa kärnfunktioner för vår Cloud Foundation, och den utgör en solid grund i varje driftsättningsprocess. Cybercoms experter arbetar nära alla relevanta intressenter i er organisation i syfte att leverera en molnstyrningsmodell och implementera skalbara så kallade landningszoner, konfigurerade miljöer med en standarduppsättning av säker molninfrastruktur, policyer, bästa praxis, riktlinjer och centralt hanterade tjänster.

Vi hjälper er att utveckla en stabil grund som stödjer hela er molnmiljö.

Cybercom will help you to build a strong cloud foundation

Påbörja er molnresa

Each cloud journey is unique. So is Cybercom's approach.

Varje molnresa är unik. Precis som vår strategi.

För att lägga grunden för framgångsrik molnanvändning krävs erfarna och kunniga medarbetare, en god förståelse för teknologin bakom och en skräddarsydd process för varje organisation.

För att hjälpa er att snabbare komma igång med era molntjänster och migrera era arbetsbelastningar till molnet tar vi fram en lösning baserad på er nuvarande infrastruktur och på era organisationsspecifika utmaningar.

Cloud Native

Bygg och driftsätt skalbara applikationer

Our Cloud Native approach enables, supports, and accelerates your efforts to fully benefit from the cloud via the development of your new applications.

We deliver concrete cultural training and transformation, tooling to support development pipelines and, if necessary, skilled developers to assist you.

Cybercom builds and run scalable applications

Driftsupport

Your 24/7 operation center

Supportenhet tillgänglig dygnet runt

Ni fokuserar på att nå era affärsmål - vi tar hand om driften av era arbetsbelastningar. Cybercom arbetar samordnat med infrastruktur, applikationer och leverans av innehåll och säkerställer att allt underhålls och övervakas. Genom automatisering och maskininlärning ser vi till att ni har rätt information för att kunna avgöra när systemen fungerar korrekt och när de inte fungerar.

Vi arbetar ständigt för att förbättra våra molntjänster och är tillgängliga dygnet runt.

Välkommen att kontakta oss

Jussi Siuro

Sales Executive, Finland

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.

Magnus Karlsson

Sales Executive, Sweden

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.

Sten Grønning

Sales Manager AWS, Denmark

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.