Agila team

Snabbhet och effektivitet har aldrig varit så avgörande för ett företags framgång som idag. Därför använder sig många organisationer av agila team för att hålla sig i framkant och fortsätta vara relevanta för sin målgrupp.

Varför ska ni jobba med agila team?

Ett agilt team är en tvärfunktionell grupp vars deltagare besitter alla de nödvändiga färdigheter och kunskaper som krävs för att leverera ett projekt eller en fungerande produkt.

Vår erfarenhet är att organisationer uppskattar agila utvecklingsteam av flera skäl:

  • Ökad produktivitet: Att anlita ett agilt team möjliggör en snabb inkörningsperiod för ett projekt samtidigt som kontinuiteten och produktiviteten i era egna team säkerställs.
  • Minskad ledtid för att nå marknaden: Med ett agilt team på plats kommer utvecklingen av er produkt eller projekt att starta omgående - vilket kortar ledtiden för att nå ut på marknaden (Time to market, TTM).
  • Leveranser av hög kvalitet och färre defekter: Våra team arbetar i korta sprintsessioner och granskar fortlöpande sitt arbete, en process som bidrar till att öka slutproduktens kvalitet.
  • Gladare anställda: Vi menar att högpresterande team resulterar i lyckligare och mer motiverade medarbetare. Att arbeta med agila metoder skapar en god spiral.

Dra nytta av de bästa i sin klass

Med Cybercom som partner kommer ni att kunna dra fördel av vår stora expertis och kunskap när det gäller att bygga och bibehålla framgångsrika agila team.

Vi vet vad som gör ett team effektivt - både inom teamet och i relation till organisationen runtomkring - och vi har en väl beprövad och effektiv process för teamleveranser. Som ett resultat av detta har Cybercom över 70 agila team som för närvarande bidrar till framgång ute hos våra kunder. Att investera i ett agilt team från Cybercom innebär att ni bygger för morgondagen - på ett hållbart sätt.

Resultat från Cybercoms agila team

Agila utvecklingsteam

Fokusera på det ni gör bäst. Vi levererar teamet.

Vi levererar ett team tillsammans med de verktyg som behövs för att de ska vara framgångsrika. Därmed har ni alla förutsättningar för att säkerställa snabb leverans av era projekt och korta ledtiden för att nå ut till marknaden. Våra team består vanligtvis av 5 till 10 teammedlemmar.

Att arbeta med Cybercom är att ingå i ett strategiskt partnerskap. Vi kommer att dela våra erfarenheter och insikter med er organisation och coacha medarbetarna kring agila leveranser.

Agila projekt

Vi tror på resultat.

När vi levererar agila projekt säkerställer våra experter att förväntningarna uppfylls. Vårt agila team ansvarar för resultaten.

Vi specialiserar oss inom följande områden:

  • Utveckling av mobila applikationer
  • Utveckling av molnapplikationer
  • Utveckling av webbapplikationer (intranät och externa webbsidor)
  • Skräddarsydd applikationsutveckling för att stödja er verksamhet

För att minska risken och förebygga smittspridning så arbetar våra team för närvarande på distans.

Är ni redo att ta del av fördelarna med agila team? Kontakta oss så pratar vi om era projekt.

Produkt-, system- & tjänsteutveckling

Hur man anlitar agila team - Snabba upp digitaliseringen

Whitepaper av Cybercom

Vill du veta mer? Ladda ner vårt whitepaper där vi delar med oss av insikter vi har samlat på oss efter över 70 kundprojekt med agila team.

Dela

Kontakta oss

Eva Clavin

Head of public sales

Säkerställ att alla fält är fyllda med korrekt information.

Tack, ditt meddelande har skickats.