Avropa på ditt verksamhetsbehov!

Avropa på ditt verksamhetsbehov! Ramavtalslogotyp

På ramavtalet IT-konsulttjänster

Cybercom och Precio Fishbone vill ta ansvar!

Illustration, om oss

Vi ser hur marknaden delas mellan kunder som väljer att huvudsakligen köpa resurskonsulttjänster och kunder som aktivt väljer att successivt förflytta sig mot köp av tydliga funktioner, åtaganden och tjänster. Ramavtalen Programvaror och tjänster 2014 är lämpliga för att köpa leveranser med tydligt ansvar.

 

 

Cybercom bildades 1995 och är en leverantör som fokuserar på kundernas verksamhetsbehov. Cybercom har 1300 anställda i sju länder och är rikstäckande genom nio lokalkontor i Sverige. En tredjedel av verksamheten omfattar leveranser till offentlig förvaltning.

Cybercom levererar verksamhetsstöd till kunderna som innebär bättre service och effektivare verksamheter. Exempel på leveranser är t.ex. anvisningstjänsten till E-legitimationsnämnden, underskriftstjänsten till Skatteverket, verksamhetsplanering till Lidingö stad, behörighetskontroll för alla läkare anslutna till den nationella HSA katalogen.

För att kunna leverera ansvar har Cybercom långsiktigt byggt upp starka samarbeten med specialiserade partners. Cybercom är övertygade om att framtiden tillhör de bolag som samverkar i leveranser och som fokuserar på att leverera ansvarsfullt.

 
Illustration, Säkerhet per investerad krona

Dialog är nyckeln!

Illustration, dialog är nyckeln

Alla upphandlingar ser olika ut, men det finns en rad gemensamma nämnare. Det är viktigt att beskriva behovet och kravställa på ett sätt som gör att verksamhetens behov uppfylls.

Inventera behovet

Börja med att intervjua verksamhetens nyckelpersoner.

Dialog

För att dra nytta av leverantörernas erfarenheter skall ni tidigt bjuda in till dialog! Ni kan med fördel kalla samtliga leverantörer till ett gemensamt möte och informera om verksamhetens behov. Ni kan också skicka ut en remiss inför ett avrop och därigenom få in värdefulla erfarenheter från leverantörerna.

Författa förfrågningsunderlaget

Tänk på att ta med ett begränsat antal skall krav för att säkerställa konkurrens i avropet. När ni formulerar bör kraven (utvärderingskriterier) ges leverantörerna möjlighet att bevisa sin unika leverans. Tänk på att vara tydliga med hur ni utvärderar för transparens i tilldelningsbesluten. Lägg gärna ordentligt med tid på ett välskrivet tilldelningsbeslut med tillhörande protokoll.

Klicka på länkarna till respektive avtalsområde och följ anvisningarna:

Följ länken till Ramavtalsområde 5, IT-konsultlösningar. Välj avropsform (Särskild fördelningsnyckel eller Förnyad konkurrensutsättning). På fliken Gemensamma dokument, under rubriken Avropsstöd finns mallar för avrop/RFI

Följ länken till Ramavtalsområde 1, Verksamhetens IT-behov. Välj avropsform (Särskild fördelningsnyckel eller Förnyad konkurrensutsättning). På fliken Gemensamma dokument, under rubriken Avropsstöd finns mallar för avrop/RFI

 

Skicka förfrågningsunderlaget

Nu kan du skicka in förfrågningsunderlaget.

 

Kontakt

Har du frågor om ramavtalet, avrop och partnerskap vänligen kontakta:

Eva Aronsson, eva.aronsson@cybercom.com

Victoria Eberson, victoria.eberson@cybercom.com

Cybercom Group AB, Box 7574, 103 93 Stockholm Tel. 08-578 646 00 cybercom.com

Precio Fishbone, Stortorget 8, 702 11 Örebro Tel. 08-771 44 00 80 preciofishbone.se