Partner på Kammarkollegiets ramavtal

Avropa på ditt verksamhetsbehov! Ramavtalslogotyp

Bli partner med Knowit & Precio Fishbone Public IT AB

För att få leverera på ramavtalet IT-konsulttjänster krävs att Knowit & Precio Fishbone Public IT AB följer Kammarkollegiets direktiv för tillägg av er som leverantör. För att bli godkänd underleverantör till Knowit & Precio Fishbone Public IT AB krävs en initial insats från er.

Vänligen kontakta Eva Aronsson 070-698 09 53, alternativt Victoria Eberson 070-572 70 11, för mer information.

Ramavtal IT-konsulttjänster

Illustration, information

Om du vill bli underleverantör till Knowit & Precio Fishbone Public IT AB på Kammarkollegiets ramavtal IT-konsulttjänster område Verksamhetens IT-behov och/eller IT-konsultlösningar, gör enligt följande:


  1. Ta kontakt med Eva Aronsson 0706 98 09 53, alternativt Victoria Eberson 070-572 70 11, för prekvalificering av er ansökan.

  2. Ta ut ett kreditvärderingsintyg från CreditSafe. (Ej äldre än 4 veckor)
    Intyget skall visa på en kreditvärdighet som överstiger 40, enligt den skala CreditSafe använder.

  3. Beställ ut ert registreringsbevis. (Ej äldre än 3 månader)

  4. Fyll i samarbetsavtalet som ni finner här: Samarbetsavtal 
    Klicka här för Bilaga 2, Knowits Code of Conduct som vi önskar att ni läser igenom.

  5. Skicka in ett påkallande av att få bli underleverantör till avrop.itkonsult@cybercom.com och bifoga ifyllt samarbetsavtal tillsammans med registreringsbevis och kreditvärderingsintyg från CreditSafe. Meddela vem som skall signera samarbetsavtalet. Vi behöver namn, roll, mobilnummer och mailadress.

  6. Ifyllt samarbetsavtal och Code of conduct skickas från GetAccept  till namngiven person för digital signering. När båda parter signerat avtalet, får båda som signerat en digital kopia.

 

Kontakt

Har du frågor om ramavtalet, avrop och partnerskap vänligen kontakta:

Eva Aronsson, eva.aronsson@cybercom.com

Knowit Connectivity AB, Box 7574, 103 93 Stockholm Tel. 08-578 646 00 Knowit.se

Precio Fishbone AB, Stortorget 8, 702 11 Örebro Tel. 08-771 44 00 80 preciofishbone.se